Käyttöohje

Viikkolistan järjestys (sorttaus):

Viikkolista on järjestetty oletuksena viikkotavoittavuusluvun perusteella viikosta 27/2011 lähtien (aiemmin eri kävijä -luku). Klikkaamalla ylimmän rivin selite-lyhennyksiä voit itse järjestää sivustot nousevaan tai laskevaan järjestykseen:

 

  • sivuston nimen mukaan aakkosittain
  • eri mittauskriteerien mukaan
  • muutosprosenttien mukaan

 

Viikkotavoittavuus

Paneelista tuotetaan viikkoluvut kaikille niille sivustoille päätasolla, joilla tavoitetaan vähintään 50 panelistia viikossa. Katso tarkempi rajaus alta. 

Muut sivustot saavat viikkoluvun sivustotyyppikertoimella, jolla kerrotaan sivuston päätaso. Kertoimella kerrotaan raakaselainmäärä. Kertoimella laskettu viikkoluku julkaistaan vain julkisella listalla. 

Sivustotyyppikerroin = 12 viikon ajalta vastaavan sivustotyypin sivustojen paneeliestimaatin ja raakaselainmäärän suhdeluku. Kertoimien vaihteluväli on seuraava: 0.6877-0.8103. Sivustotyyppejä on yhdeksän erilaista. 

Sivustojen alaosioiden viikkolukuihin ei sovelleta tyyppikerrointa.

 

Viikkolukujen pyöristys

Pyöristysportaat:

Kaikille paneelista viikkotavoittavuusluvun saaville sivustoille ja alaosioille pyöristys lähimpään tuhanteen.

Kaikille kertoimilla laskettaville sivustoille, pyöristys lähimpään sataan, jos julkaistava luku yli 1000. Muille pyöristys lähimpään kymmeneen.

 

Profiilitiedot 

Sivustokohtaiset profiilitiedot näkyvät raportointikäyttöliittymästä. 

 

Sovelluskerroin

Sovelluskerroin on kyselytutkimuksella tuotettu arvo, jolla lisätään paneeliestimaattiin sellaisia käyttäjiä, jotka käyttävät sivuston palveluita ainoastaan sovelluksen kautta. Tämä on väliaikainen ratkaisu, jota käytetään ylimenokaudella ennen sovellusmittauksen integroimista paneeliin. 

Kerroin koskee vain päätasoa julkisella viikkolistalla, poikkeuksena seuraavat alaosiot: Katsomo, Ruutu, YLE Areena. 

Sovelluskertoimella korjattu luku lisätään vain julkiselle listalle, ei raportointikäyttöliittymään. Sovelluskertoimet lisätään vain niille medioille, joilla on sovellus tägitettynä Metrixissä.

 

Selaimet

Luku on korjaamaton selainluku, ns. raakaselaimet. Tämä ei ole vertailukelpoinen luku aikaisemmin julkaistun ”eri selaimet” –luvun kanssa.

Käynnit

(Vierailut - sessions). Yksi vierailukerta on saman käyttäjän yksi tai useampi sivupyyntö samasta palvelusta, kun perättäisten sivustolle kohdistuvien sivupyyntöjen väli on korkeintaan 30 minuuttia. Jos edellisestä sivupyynnöstä on kulunut yli 30 minuuttia, kirjataan jälleen uusi vierailukerta.

Sivunäytöt

(Sivuimpressiot, sivulataukset -page views, page impressions). Yksittäisen sivun latautuminen selaimelle. Yhdellä käyttäjän pyynnöllä syntyy täsmälleen yksi sivunäyttö palvelun sivunäytöt-tilastoihin, riippumatta minkälaisista elementeistä ja tiedostoista sivu koostuu.

Käyntitiheys

(Frekvenssi - frequency). Lasketaan jakamalla käynnit viikkotavoittavuusluvulla, kertoo kuinka moneen kertaan keskimäärin yksi viikkokävijä on viikon aikana vieraillut palvelussa.

Historia-tiedot

Valitun sivuston historiatietoja pääsee selaamaan klikkaamalla sivuston tunnusluvun linkkiä. Tällöin palvelu listaa kyseisen tunnusluvun (esimerkiksi sivunäyttöjen) kehityksen edellisen vuoden ajalta. Esimerkiksi vuoden 2010 sivunäyttöjen kehityksen saa esiin valitsemalla viikko-valikosta viikoksi 52/2010 ja klikkaamalla sen jälkeen halutun sivuston sivunäyttö-linkkiä.

 

Valikot

  • Viikko-valikosta saa näkyviin halutun viikon viikkolistan. Vanhimmissa viikkolistoissa ns. päälistalla on mukana sekä verkostot että yksittäiset sivustot. Viikosta 27/2007 alkaen verkostoja ei ole esitetty päälistalla.
  • Kategoria-valikosta voi valita sopivan sivustokategorian. Käytetyimpiä kategorioita ovat verkostot/julkaisijat-kategoria sekä mobiilipalvelut. Verkostoissa on nähtävillä mm erilaisia mediatalojen ja mainosverkostojen tarjoamia kokonaisuuksia. 
  • Aikajakso-valikosta voi valita koko viikon kattavan näkymän lisäksi myös arkipäiviin rajoittuvan näkymän tai pelkän viikonlopun tiedot. Viikonlopun ja arkipäivien tiedot on saatavilla viikosta 13/2011 alkaen.

 

Rajaus

Sivustokohtainen rajaus ensimmäiseen julkaisuun tehdään viikkojen 39-50 /2014 perusteella. Paneelista julkaistaan viikkoluku sivustolle, kun 50 kpl panelistimäärä keskimäärin ylittyy sivustolla kolmen kuukauden ajalla, ja minimipanelistimäärä jokaisella viikolla on vähintään 50. Tarkistus sivustorajaukseen tapahtuu  kolmen kuukauden välein, ensimmäinen tarkistus maaliskuun 2015 jälkeen. 

Alaosioiden viikkoluvun julkaisussa sama rajaus kuin sivustojen päätasolla,  panelistikeskiarvon tulee ylittää 50 kahdentoista viikon aikana. Alle 50 panelistin viikkokeskiarvon alittavista alaosioista julkaistaan vain raakaselaimet