Viikkotavoittavuusluku : Lappeenrannanuutiset.fi

Tilastot vaakasuunnassa Tilastot pystysuunnassa

 
10 000
20 000
30 000
40 000
2017/vko 52
10 600
2017/vko 51
9 400
2017/vko 50
10 700
2017/vko 49
12 200
2017/vko 48
14 300
2017/vko 47
12 700
2017/vko 46
12 200
2017/vko 45
14 200
2017/vko 44
11 700
2017/vko 43
19 800
2017/vko 42
13 000
2017/vko 41
15 000
2017/vko 40
23 500
2017/vko 39
35 700
2017/vko 38
19 500
2017/vko 37
18 100
2017/vko 36
13 100
2017/vko 35
14 000
2017/vko 34
11 800
2017/vko 33
12 400
2017/vko 32
15 700
2017/vko 31
12 800
2017/vko 30
10 800
2017/vko 29
15 100
2017/vko 28
11 500
2017/vko 27
17 500
2017/vko 26
12 500
2017/vko 25
12 100
2017/vko 24
14 500
2017/vko 23
13 500
2017/vko 22
13 000
2017/vko 21
10 900
2017/vko 20
21 800
2017/vko 19
13 600
2017/vko 18
15 300
2017/vko 17
16 800
2017/vko 16
12 000
2017/vko 15
9 000
2017/vko 14
17 700
2017/vko 13
24 800
2017/vko 12
11 100
2017/vko 11
14 200
2017/vko 10
12 500
2017/vko 9
13 600
2017/vko 8
21 900
2017/vko 7
14 500
2017/vko 6
10 300
2017/vko 5
12 200
2017/vko 4
12 100
2017/vko 3
12 800
2017/vko 2
16 300
2017/vko 1
15 500
  Viikkotavoittavuusluku
2017/52 10 600
2017/51 9 400
2017/50 10 700
2017/49 12 200
2017/48 14 300
2017/47 12 700
2017/46 12 200
2017/45 14 200
2017/44 11 700
2017/43 19 800
2017/42 13 000
2017/41 15 000
2017/40 23 500
2017/39 35 700
2017/38 19 500
2017/37 18 100
2017/36 13 100
2017/35 14 000
2017/34 11 800
2017/33 12 400
2017/32 15 700
2017/31 12 800
2017/30 10 800
2017/29 15 100
2017/28 11 500
2017/27 17 500
2017/26 12 500
2017/25 12 100
2017/24 14 500
2017/23 13 500
2017/22 13 000
2017/21 10 900
2017/20 21 800
2017/19 13 600
2017/18 15 300
2017/17 16 800
2017/16 12 000
2017/15 9 000
2017/14 17 700
2017/13 24 800
2017/12 11 100
2017/11 14 200
2017/10 12 500
2017/9 13 600
2017/8 21 900
2017/7 14 500
2017/6 10 300
2017/5 12 200
2017/4 12 100
2017/3 12 800
2017/2 16 300
2017/1 15 500